polski   English  
 

ARMARIUM. dominican digital library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 961

Readers on-line: 179

Total number of users since Jan 1, 2011: 5599741

Collection

Library

Frequently read publications : ARMARIUM

Page1of39 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 12 (2006) [3607]
 2. Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego. R. 1 (1930) T. 1 [3488]
 3. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 5 (1992) [2560]
 4. Kronika klasztoru ww. oo. dominikanów w Podkamieniu od roku 1800 rozpoczęta przez księdza Sadoka Barącza [2446]
 5. W drodze - R.16 (1988) nr 3-4 [2369]
 6. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 11 (2005) [2265]
 7. W drodze - R.1 (1973) nr 1 [2143]
 8. W drodze - R.1 (1973) nr 3-4 [2138]
 9. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 13/2 (2007) [2108]
 10. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 10 (2004) [2092]
 11. Kronika tho iest historya swiata na sześć wiekow, a czterzy moliarchie, rozdzielona z rozmaitych historykow, tak w swiętym pismie krześćiańskim zydowskim, iako y pogańskim, wybierana y na polski ięzyk wypisana dosthathecżney niż pierwey, s przydanim wiele rzeczy nowych: od pocżątku swiata, aż do tego roku, ktory sie pisze 1564. s figurami ochędożnymi y własnymi [1941]
 12. Róża Duchowna - R. 1 (1898) n. 1-12 [1927]
 13. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 9 (2003) [1798]
 14. W drodze - R.14 (1986) nr 7-8 [1781]
 15. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 4, Ab anno 1484 ad 1549 [1532]
 16. Mszał rzymski dla użytku wiernych obejmujący całoroczne nabożeństwo poranne [1523]
 17. Missale S. Ordinis Praedicatorum [1511]
 18. Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, T. 2 [1500]
 19. Breviarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum [1484]
 20. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280 [1394]
 21. Commentaria et qvaestiones ad s. Thomae Aquinatis De Ente et Essentia tractatum [...] / auctore Raphaele Ripa Vento [1382]
 22. Brewiarzyk braci i sióstr Trzeciego Zakonu św. Dominika [1368]
 23. W drodze - R.1 (1973) nr 2 [1364]
 24. Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum. Vol. 1 [1302]
 25. The Dominican Missal in latin and english [1270]