polski   English  
 

ARMARIUM. dominikańska biblioteka cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 961

Obecnie czytających: 6

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-01-01: 2716299

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : ARMARIUM

Strona1z39

1 | 2 | 3 | ...
 1. Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego. R. 1 (1930) T. 1 [3338]
 2. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 12 (2006) [3115]
 3. Kronika klasztoru ww. oo. dominikanów w Podkamieniu od roku 1800 rozpoczęta przez księdza Sadoka Barącza [2397]
 4. W drodze - R.16 (1988) nr 3-4 [2202]
 5. W drodze - R.1 (1973) nr 3-4 [2010]
 6. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 5 (1992) [1964]
 7. W drodze - R.1 (1973) nr 1 [1935]
 8. Róża Duchowna - R. 1 (1898) n. 1-12 [1890]
 9. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 11 (2005) [1859]
 10. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 10 (2004) [1834]
 11. Kronika tho iest historya swiata na sześć wiekow, a czterzy moliarchie, rozdzielona z rozmaitych historykow, tak w swiętym pismie krześćiańskim zydowskim, iako y pogańskim, wybierana y na polski ięzyk wypisana dosthathecżney niż pierwey, s przydanim wiele rzeczy nowych: od pocżątku swiata, aż do tego roku, ktory sie pisze 1564. s figurami ochędożnymi y własnymi [1813]
 12. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 13/2 (2007) [1810]
 13. W drodze - R.14 (1986) nr 7-8 [1682]
 14. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 4, Ab anno 1484 ad 1549 [1522]
 15. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 9 (2003) [1466]
 16. Breviarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum [1436]
 17. Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, T. 2 [1390]
 18. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280 [1377]
 19. Commentaria et qvaestiones ad s. Thomae Aquinatis De Ente et Essentia tractatum [...] / auctore Raphaele Ripa Vento [1361]
 20. Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum. Vol. 1 [1272]
 21. W drodze - R.1 (1973) nr 2 [1252]
 22. The Dominican Missal in latin and english [1240]
 23. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 2, Ab anno 1281 ad 1430 [1217]
 24. Missel Dominicain Quotidien selon le rite de l'Ordre des Frères Prêcheurs [1212]
 25. Brewiarzyk braci i sióstr Trzeciego Zakonu św. Dominika [1212]