polski   English  
 

ARMARIUM. dominican digital library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 961

Readers on-line: 195

Total number of users since Jan 1, 2011: 4895678

Collection

Library

Frequently read publications : ARMARIUM

 1. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 12 (2006) [3524]
 2. Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego. R. 1 (1930) T. 1 [3416]
 3. Kronika klasztoru ww. oo. dominikanów w Podkamieniu od roku 1800 rozpoczęta przez księdza Sadoka Barącza [2441]
 4. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 5 (1992) [2440]
 5. W drodze - R.16 (1988) nr 3-4 [2356]
 6. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 11 (2005) [2210]
 7. W drodze - R.1 (1973) nr 1 [2122]
 8. W drodze - R.1 (1973) nr 3-4 [2117]
 9. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 13/2 (2007) [2094]
 10. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 10 (2004) [2052]
 11. Kronika tho iest historya swiata na sześć wiekow, a czterzy moliarchie, rozdzielona z rozmaitych historykow, tak w swiętym pismie krześćiańskim zydowskim, iako y pogańskim, wybierana y na polski ięzyk wypisana dosthathecżney niż pierwey, s przydanim wiele rzeczy nowych: od pocżątku swiata, aż do tego roku, ktory sie pisze 1564. s figurami ochędożnymi y własnymi [1920]
 12. Róża Duchowna - R. 1 (1898) n. 1-12 [1920]
 13. W drodze - R.14 (1986) nr 7-8 [1771]
 14. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 9 (2003) [1727]
 15. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 4, Ab anno 1484 ad 1549 [1532]
 16. Missale S. Ordinis Praedicatorum [1491]
 17. Mszał rzymski dla użytku wiernych obejmujący całoroczne nabożeństwo poranne [1485]
 18. Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, T. 2 [1480]
 19. Breviarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum [1474]
 20. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280 [1391]
 21. Commentaria et qvaestiones ad s. Thomae Aquinatis De Ente et Essentia tractatum [...] / auctore Raphaele Ripa Vento [1382]
 22. W drodze - R.1 (1973) nr 2 [1355]
 23. Brewiarzyk braci i sióstr Trzeciego Zakonu św. Dominika [1332]
 24. Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum. Vol. 1 [1299]
 25. The Dominican Missal in latin and english [1268]