polski   English  
 

ARMARIUM. dominikańska biblioteka cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 961

Obecnie czytających: 273

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-01-01: 4101873

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : ARMARIUM

 1. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 12 (2006) [3427]
 2. Szkoła Chrystusowa : czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego. R. 1 (1930) T. 1 [3382]
 3. Kronika klasztoru ww. oo. dominikanów w Podkamieniu od roku 1800 rozpoczęta przez księdza Sadoka Barącza [2436]
 4. W drodze - R.16 (1988) nr 3-4 [2320]
 5. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 5 (1992) [2282]
 6. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 11 (2005) [2147]
 7. W drodze - R.1 (1973) nr 3-4 [2074]
 8. W drodze - R.1 (1973) nr 1 [2052]
 9. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 13/2 (2007) [2047]
 10. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 10 (2004) [2040]
 11. Róża Duchowna - R. 1 (1898) n. 1-12 [1904]
 12. Kronika tho iest historya swiata na sześć wiekow, a czterzy moliarchie, rozdzielona z rozmaitych historykow, tak w swiętym pismie krześćiańskim zydowskim, iako y pogańskim, wybierana y na polski ięzyk wypisana dosthathecżney niż pierwey, s przydanim wiele rzeczy nowych: od pocżątku swiata, aż do tego roku, ktory sie pisze 1564. s figurami ochędożnymi y własnymi [1890]
 13. W drodze - R.14 (1986) nr 7-8 [1752]
 14. Przegląd Tomistyczny : rocznik poświęcony historii teologii. T. 9 (2003) [1669]
 15. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 4, Ab anno 1484 ad 1549 [1527]
 16. Breviarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum [1461]
 17. Missale S. Ordinis Praedicatorum [1437]
 18. Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, T. 2 [1428]
 19. Mszał rzymski dla użytku wiernych obejmujący całoroczne nabożeństwo poranne [1391]
 20. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280 [1387]
 21. Commentaria et qvaestiones ad s. Thomae Aquinatis De Ente et Essentia tractatum [...] / auctore Raphaele Ripa Vento [1376]
 22. W drodze - R.1 (1973) nr 2 [1310]
 23. Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum. Vol. 1 [1289]
 24. Brewiarzyk braci i sióstr Trzeciego Zakonu św. Dominika [1289]
 25. The Dominican Missal in latin and english [1260]