polski   English  
 

ARMARIUM. dominican digital library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 961

Readers on-line: 169

Total number of users since Jan 1, 2011: 6030185

Collection

Library

Frequently read publications : Manuscripts

Page1of7 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Kronika klasztoru ww. oo. dominikanów w Podkamieniu od roku 1800 rozpoczęta przez księdza Sadoka Barącza [2446]
 2. Antiphonarium [652]
 3. Sermones de tempore [589]
 4. Antiphonarium [563]
 5. Breviarium Vratislaviense (Praedicatorum?) [560]
 6. Breviarium Wratislaviense [535]
 7. I. Descriptio totius orbis terrarum... [515]
 8. Liber Bibliae Veteris et Novi Testamenti [452]
 9. Missale Wratislaviense [446]
 10. I. Compendium theologice vetitatis... [424]
 11. Passionale : żywoty świętych w języku czeskim [408]
 12. Opus psalterii. Expositio litteralis, moralis et mystica [403]
 13. Sermones dominicales (pars I) [396]
 14. Sermones de tempore [394]
 15. Hystoria scholastica (od stworzenia świata do wniebowstąpienia oraz Dzieje Apostolskie do śmierci św. Pawła w Rzymie) [379]
 16. Hymny i pieśni na święta i świętych [367]
 17. Missale Wratislaviense [366]
 18. „Acta Capitulorum Provinciae Lithuaniae Ordinis Praedicatorum per Gregorium Szymak O. P. ecllecta’. [357]
 19. Traktaty teologiczne i filozoficzne oraz kazania [344]
 20. Sermones de tempore et de sanctis [342]
 21. Legendae sanctorum per anni circulum, qui liber alio vocabulo dicitur Passionale sanctorum [309]
 22. Inwentarz Kościoła Zakonnego i Klasztoru Xięży Dominikanów w Gminie I – szej przy ulicy Szeroka zwanej w Wolnym Mieście Krakowie sytuowanego na mocy tak Rozporządzenia Wydziału Spraw Wewnętrznych w Senacie Rządzącym dnia 20 Mca Paźdr. Roku 1820, jako też Odezwy Konsystorza Jeneralnego Krakowskiego pod dniem. Mca. Roku tegoż 182. Nr uczynionych stosownie do Instrukcji w tey mierze wydaney przez Delegowanych Kommisarzy Cywilno Duchownych sporządzony. Opis czyli Inwentarz Kościoła S. Idziego [282]
 23. Liber historialis Dominicae passionis [275]
 24. Breviarium (Psalterium c. hymnis etc) [252]
 25. Sermones (collationes) de tempore et sanctis [243]