polski   English  
 

ARMARIUM. dominican digital library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 964

Readers on-line: 302

Total number of users since Jan 1, 2011: 8356242

Collection

Library

Frequently read publications : Manuscripts

 1. Kronika klasztoru ww. oo. dominikanów w Podkamieniu od roku 1800 rozpoczęta przez księdza Sadoka Barącza [2470]
 2. Antiphonarium [657]
 3. Sermones de tempore [592]
 4. Antiphonarium [564]
 5. Breviarium Vratislaviense (Praedicatorum?) [562]
 6. Breviarium Wratislaviense [537]
 7. I. Descriptio totius orbis terrarum... [517]
 8. Liber Bibliae Veteris et Novi Testamenti [455]
 9. Missale Wratislaviense [448]
 10. I. Compendium theologice vetitatis... [427]
 11. Passionale : żywoty świętych w języku czeskim [410]
 12. Opus psalterii. Expositio litteralis, moralis et mystica [405]
 13. Sermones dominicales (pars I) [397]
 14. Sermones de tempore [397]
 15. Hystoria scholastica (od stworzenia świata do wniebowstąpienia oraz Dzieje Apostolskie do śmierci św. Pawła w Rzymie) [384]
 16. Missale Wratislaviense [373]
 17. Hymny i pieśni na święta i świętych [369]
 18. „Acta Capitulorum Provinciae Lithuaniae Ordinis Praedicatorum per Gregorium Szymak O. P. ecllecta’. [362]
 19. Traktaty teologiczne i filozoficzne oraz kazania [346]
 20. Sermones de tempore et de sanctis [344]
 21. Legendae sanctorum per anni circulum, qui liber alio vocabulo dicitur Passionale sanctorum [311]
 22. Inwentarz Kościoła Zakonnego i Klasztoru Xięży Dominikanów w Gminie I – szej przy ulicy Szeroka zwanej w Wolnym Mieście Krakowie sytuowanego na mocy tak Rozporządzenia Wydziału Spraw Wewnętrznych w Senacie Rządzącym dnia 20 Mca Paźdr. Roku 1820, jako też Odezwy Konsystorza Jeneralnego Krakowskiego pod dniem. Mca. Roku tegoż 182. Nr uczynionych stosownie do Instrukcji w tey mierze wydaney przez Delegowanych Kommisarzy Cywilno Duchownych sporządzony. Opis czyli Inwentarz Kościoła S. Idziego [282]
 23. Liber historialis Dominicae passionis [277]
 24. Breviarium (Psalterium c. hymnis etc) [253]
 25. Sermones (collationes) de tempore et sanctis [244]