polski   English  
 

ARMARIUM. dominikańska biblioteka cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 957

Obecnie czytających: 6

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-01-01: 2549066

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Stare druki

  1. Kronika tho iest historya swiata na sześć wiekow, a czterzy moliarchie, rozdzielona z rozmaitych historykow, tak w swiętym pismie krześćiańskim zydowskim, iako y pogańskim, wybierana y na polski ięzyk wypisana dosthathecżney niż pierwey, s przydanim wiele rzeczy nowych: od pocżątku swiata, aż do tego roku, ktory sie pisze 1564. s figurami ochędożnymi y własnymi [1279]
  2. Chronica Polonorum [894]
  3. Commentaria et qvaestiones ad s. Thomae Aquinatis De Ente et Essentia tractatum [...] / auctore Raphaele Ripa Vento [840]
  4. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 4, Ab anno 1484 ad 1549 [730]
  5. Roczne Dzieie Koscielne Od Roku Pańskiego 1198. Aż do lat naszych [638]
  6. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280 [615]
  7. Katalog inkunabułów Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie [595]
  8. Dni Roczne Swiętych, Błogosławionych, Wielebnych y Pobożnych Sług Boskich Zakonu Kaznodzieyskiego, S. Oyca Dominika, z Dyaryusza Xiędza Markiezego, Bzowiusza, ksiag, y innych autorow [...] z opisaniem kosciołow, y klasztorow Prowincyi Polskiey zebrane Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] do druku [...] podane [483]
  9. Świątnica Panska to iest Kościoł Boga w Troycy SS. iedynego z klasztorem WW. OO. Dominikanow w Krakowie, znacznemi świętych Pańskich relikwiami, kaplicami, ołtarzami, obrazami [...] przyozdobiona, wielkich w cnotę [...] licznych mężow maiąca [...] Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] Wypisana [...] [428]
  10. Zycie zachodnich kraiow apostoła, od Boku Chrystusowego legata, Apokaliptycznego Anioła, s. Wincentego Ferreryusza [390]