polski   English  
 

ARMARIUM. dominican digital library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "[Akta kapituł prowincji i kongregacji Zakonu Kaznodziejskiego działających na obszarze Polski w jej historycznych granicach]. Vol. IV, Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum."