polski   English  
 

ARMARIUM. dominican digital library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "[Akta kapituł prowincji i kongregacji Zakonu Kaznodziejskiego działających na obszarze Polski w jej historycznych granicach]. Vol. VI, Acta Capitulorum: Privinciae Russiae ab anno 1774 ad anno 1825; Provinciae Galiciae Occidentalis ab anno 1804; Provinciae Galiciae Orientalis (Galiciae et Lodomeriae) ab anno 1780 ad anno 1916 ."