polski   English  
 

ARMARIUM. dominikańska biblioteka cyfrowa

polski   English  

Informacje

Wiadomości

rss20

Zakończenie projektu "Konserwacja zachowawcza i digitalizacja najcenniejszych inkunabułów Biblioteki Kolegium oo. Dominikanów"
12.11.2015

6 listopada 2015 zakończyła się realizacja projektu "Konserwacja zachowawcza i digitalizacja najcenniejszych inkunabułów Biblioteki Kolegium oo. Dominikanów" w ramach priorytetu Ochrona i Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami tych prac: http://bc.dominikanie.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=42.

Rzadki druk na pergaminie - Missale Wratislaviense z 1483 r.
26.02.2014
W "Armarium" można już oglądać Missale Wratislaviense, wydrukowany u Piotra Schoeffera w Moguncji 24 VII 1483 r. Druk o tyle niezwykły, że jest to jedyny w Polsce egzemplarz, którego podłożem drukarskim jest pergamin. Do tej pory obiekt nie był udostępniany ze względu na bardzo zły stan zachowania. Dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pięknie iluminowany mszał został poddany pełnej konserwacji, zdigitalizowany i udostępniony w wersji elektronicznej. 
Inkunabuły po konserwacji
24.02.2014
Dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego możemy w Armamium zaprezentować kolejne trzy inkunabuły, do tej pory niedostępne ze względu na bardzo zły stan zachowania.

Są to dwa zbiory kazań dominikanina Wilhelma z Paryża (1437-1485): Postilla super Epistolas et Evangelia de tempore et de sanctis per totius anni circulum oraz (bogato ilustrowany drzeworytami) Postilla super Evangelia dominicalia. Do tych dwóch druków dołączono dziełko anonimowego autora Passio Domini Nostri Iesu Christi, w tym egzemplarzu zachowane we fragmencie.
Luksusowe wydanie " Der Schatzbehalter" z 1491 r.
18.11.2013

Jedyny zachowany w Polsce egzemplarz luksusowego wydania dzieła Schatzbehalter der wahren Reichtümer des Heils z 1491 roku można od dziś oglądać w dominikańskiej bibliotece cyfrowej „Armarium”. Autorem dzieła jest Stefan Fridolin, franciszkanin obserwant, żyjący w latach ok. 1430-1498. Książka wyszła spod prasy jednego z najbardziej liczących się na ówczesnym rynku wydawniczym drukarzy - Antona Kobergera, działającego w Norymberdze w latach 1470-1513. Koberger oprócz mistrzów drukarskich, zatrudniał w swojej oficynie również introligatorów, drzeworytników i iluminatorów. Im to właśnie książka zawdzięcza dziesiątki całostronnicowych, kolorowych ilustracji oraz piękną oprawę. Drzeworyty na zamówienie wykonał nauczyciel Albrechta Dürera - Michael Wolgemut, znany przede wszystkim jako autor ilustracji do Kroniki świata Hartmann Schedla.

Konserwacja oraz udostępnienie książki możliwe były dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach finansowania Programu: Dziedzictwo kulturowe – Priorytetu: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomoc: Firefox21 nie znajduje wtyczki DjVu
21.05.2013

Czytelnicy używający systemów Windows, którzy po zaktualizowaniu przeglądarki Firefox do wersji 21 nie mogą korzystać z wtyczki DjVu, powinni zainstalować nową wersję wtyczki dostępną np. na stronie http://www.caminova.com/en/downloads/download.aspx?id=1 (alternatywnie: przenieść folder C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins do C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\plugins (dla systemów 64-bitowych odpowiednio: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins do C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\plugins)).

Pomocne może okazać się również usunięcie zawartości pamięci podręcznej przeglądarki (Crtl + Shift + Del).

Pełniejszą informację można znaleźć tu: http://support.mozilla.org/pl/questions/959496 i tu: http://www.ghacks.net/2013/05/15/why-you-may-have-lost-access-to-plugins-or-extensions-in-firefox-21/.

Trzy cenne druki z XV wieku
20.05.2013
Dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego możemy w Armarium zaprezentować kolejne trzy inkunabuły, przechowywane w Bibliotece Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów.

Są to kolejno: dzieło Mikołaja z Błoń, wybitnego profosora Akademii Krakowskiej Sermones de tempore et de sanctis sive Viridarius, wydrukowane w Strasburgu w 1498 r., Piotra Comestora Historia scholastica z 1485 r. oraz Euzebiusza z Cezarei Historia ecclesiastica z 1500 r.
Digitalizacja "W drodze"
14.10.2012
We wrześniu 2013 r. dominikański miesięcznik „W drodze” będzie świętował swoje 40-lecie. Z tej okazji chcemy przygotować zdigitalizowane wersje archiwalnych numerów tego czasopisma. Prace nad tym projektem, w którym pomaga nam kilkunastu wolontariuszy, rozpoczęliśmy w październiku 2012.
"Szkoła Chrystusowa" w Armarium
22.03.2012
W „Armarium” dostępny jest komplet dominikańskiego czasopisma „Szkoła Chrystusowa”, ukazującego się w latach 1930–1939, początkowo jako dwumiesięcznik, a od 1931 r. jako miesięcznik. Dominikanie redagowali to czasopismo przede wszystkim z myślą o inteligencji, której w okresie pewnego ożywienia religijnego lat 30. XX w. chcieli dać pomoc w rozwoju życia duchowego. Redaktorami „Szkoły Chrystusowej” byli kolejno: o. Florian Gmurowski, o. Romuald Kostecki, o. Bernard Przybylski i o. Jacek Woroniecki. W każdym numerze zamieszczano zarówno artykuły poruszające bieżącą tematykę społeczną czy liturgiczną, jak i fragmenty klasycznych dzieł mistyki chrześcijańskiej. Nawet jeśli język części tekstów trąci czasem myszką, to zdecydowana ich większość nie straciła na znaczeniu. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
Kolejny XV-wieczny druk dostępny w Armarium
14.03.2012
Od dziś w Armarium można oglądać, wydrukowaną w XV w., w norymberskim warsztacie Kaspra Hochfedera, Biblię. Tekst Pisma, złożony w dwu szpaltach, jest ozdobiony czerwonymi i niebieskimi inicjałami.

Druk poddany został w ostatnich miesiącach gruntownej konserwacji. Skan wykonano przed zszyciem składek i oprawieniem.

Konserwacja inkunabułu przeprowadzona została dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Armarium na dLibrze 5.1.4
23.10.2011
Od dzisiaj (23 października 2011) dominikańska biblioteka cyfrowa „Armarium” działa na wersji 5.1.4 oprogramowania dLibra.
Bullarium Ordinis Praedicatorum dostępne
21.09.2011
Od dzisiaj w „Armarium” dostępna jest całość 8-tomowego Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, monumentalnego źródła do badań nad historią Zakonu, opracowanego i wydanego w latach 1729-1740.
Zawiera ono bulle i przywileje dotyczące Zakonu Kaznodziejskiego wydane przez papieży począwszy od Innocentego III (1215) aż do Klemensa XII (1739). Prace nad tym dziełem zainicjował generał Antonin Cloche (1686-1720), zlecając je Thomasowi Ripollowi. Gdy z kolei Ripoll w 1725 r. został wybrany na generała Zakonu, prace nad Bullarium przekazał Antoninowi Bremondowi. Pierwszy tom Bullarium ukazał się drukiem w Rzymie w oficynie Hieronima Mainardiego w roku 1729, a ostatni, ósmy, jedenaście lat później. Całość obejmuje blisko 6 tys. stron druku.
Egzemplarze Bullarium przechowywane w Bibliotece Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów są zachowane w złym stanie (zniszczone przez wilgoć i owady). Aby można było z nich korzystać, zostały zdigitalizowane; obrazy cyfrowe poddano również procesowi rozpoznawania tekstu, co ułatwia wyszukiwanie informacji.
Armarium na dLibrze 5.1.3
14.09.2011
Od dzisiaj (14 września 2011) dominikańska biblioteka cyfrowa „Armarium” działa na wersji 5.1.3 oprogramowania dLibra. Dzień wcześniej, dzięki pomocy zespołu bibliotek cyfrowych PCSS, ze którą serdecznie dziękujemy, zostały usunięte usterki powstałe w wyniku eksploatacji wersji 5.1.2. Mamy nadzieję, że biblioteka będzie teraz działała stabilnie.

Inkunabuły po konserwacji
02.09.2011
Od dziś w „Armarium” można oglądać pięć inkunabułów, przechowywanych w Bibliotece Kolegium Filozofczno-Teologicznego oo. Dominikanów, które w ostatnich miesiącach poddane zostały całościowej konserwacji. Ze względu na bardzo zły stan zachowania do tej pory nie były one udostępniane czytelnikom. Wśród udostępnionych inkunabułów znajdują się dwa dzieła św. Augustyna oraz wielokrotnie wydawane w XV w. dzieło Mikołaja z Błonia De sacramentis.

Wszystkie druki zeskanowane zostały po zakończeniu prac konserwatorskich, a przed umieszczeniem składek w oprawie. Zapraszamy do obejrzenia ich w naszej bibliotece cyfrowej!

Konserwację inkunabułów wsparło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant 755/DWB/P/2010).
Biblioteka cyfrowa polskich dominikanów gotowa
02.04.2011
Po kilkunastu tygodniach przygotowań rozpoczęła działanie dominikańska biblioteka cyfrowa „Armarium”. Armarium (łac.) to podręczna biblioteka klasztorna. Zamierzamy prezentować w niej najcenniejsze pozycje z naszego księgozbioru, archiwalia, czasopisma wydawane przez dominikanów — wszystko, co może zainteresować badaczy historii naszego zakonu i kultury polskiej.

Zapraszamy do współpracy — chętnie zapoznamy się z życzliwymi uwagami czy przyjmiemy sugestie co do rozwoju naszej inicjatywy i umieszczanych tu publikacji.