polski   English  
 

ARMARIUM. dominican digital library

polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : ARMARIUM

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

18. 

Edition Akta klasztoru dominikanów w Oświęcimiu; Akta klasztoru dominikanów w Oświęcimiu:1. Priuilegiorum, rerum Ecclesiae verus Cathalogus Anno domini 1603 per patrem Fratrem Florianum Glowaczki priorem Conscriptus et ad Capitulum prouinciale poznaniensi admodum Reuerendis Patris prouinciali […] missus”.Rejestr przywilejów i zapisów na rzecz klasztoru dominikanów w Oświęcimiu sporządzony przed 1 lipca 1603 r. przez przeora Floriana Głowackiego na kapitułę prowincjalną w Poznaniu (s. 1-9); rejestr paramentów kościelnych zakrystii kościoła klasztornego (s. 10).2. “Conuentus Oswiecimensis Sanctae Crucis Ordinis Praedicatorum Luminaria Priuilegiorum et Censuum reemptionalium. Cathalogus rerum sacramentarium in templo. Index Priuilegiorum et librorum. Numerus Patrum et Fratrum. Ad Prouinciale Capitulum Praemisliensi anno Domini 1609 Datur”.Kopiariusz ważniejszych przywilejów i czynszów wykupnych (wyderkafów) klasztoru dominikanów w Oświęcimiu (s. 13-31), inwentarz paramentów kościoła klasztornego (s. 31-34), spis księgozbioru klasztornego (s. 35-36), wykaz 21 przywilejów klasztoru (s. 37-38), katalog ojców i braci klasztoru z 1609 r. (s. 39), katalog przełożonych klasztoru w Oświęcimiu z lat 1385-1604, wynotowanych z różnych rękopisów (s. 39-41).3. “[C]athalogus rerum omnium […]sis Ordinis Praedicatorum ex mandato Admodum Reuerenis Patris Fratris Alberti Sękowski Sanctae Theologiae Magistri per totam Regnum Poloniae et ducatus Silesiae Patris Prouicialis Sub Venerabilis Patre Fratre Floriano Glowaczki de Conuentu Cracouiensi Priore Anno Domini 1602 Maÿ 13 Conscriptus”.Inwentarz wszystkich paramentów kościoła klasztornego, katalog księgozbioru klasztornego i rejestr przywilejów klasztoru, sporządzone 13 maja 1602 r., na polecenie Alberta Sękowskiego prowincjała prowincji polskiej zakonu dominikanów i przeora Floriana Głowackiego (s. 45-50), na s. 50 dopisane 3 notatki dotyczące dochodów klasztoru.4. Zapisy i legaty na rzecz klasztoru dominikanów w Oświęcimiu - akta prawno-majątkowe: kopia umowy majątkowej i ekstrakty z ksiąg sądowych z lat 1605- 1697 (s. 53-106).5. Fragment korespondencji przeora klasztoru dominikanów w Oświęcimiua) listy przychodzące: list Józefa [Kozakowskiego] prowincjała prowincji polskiej z 1811 r., list Józefa Jana Marmulewicza z 20 maja 1898 r. do [przeora klasztoru dominikanów w Oświęcimiu] z dołączonymi jako załączniki listami Józefa Jana Marmulewicza i “spólników” do: 1) generała zakonu dominikanów w Rzymie z 15 grudnia 1897 r., 2) prowincjała prowincji galicyjskiej Antonina Thira z 1 grudnia 1897 r., 3) prowincjała prowincji galicyjskiej [Antonina Thira] z 20 maja 1898 r. z załączonym rękopiśmiennym planem sytuacyjnym kościoła klasztornego dominikanów w Oświęcimiu, wykonanym na kalce technicznej, 15 grudnia 1897 r. przez firmę “J. J. Marmulewicz Przedsiębiorstwo Budowy Oświęcim” (s. 107-130) b) kopia listu przeora [Dominika Reismana] do konsystorza biskupiego krakowskiego z 1808 r. (s. 131-134)7. Varia: kopia mowy wygłoszonej przez Dominika Reismana przy objęciu urzędu przeora klasztoru w Oświęcimiu w [1806] r.; kopia sentencji formularzowych z 1812[?] r. (s. 135-138).

Add to bibliography

<<< Previous  / 30 Next >>>