polski   English  
 

ARMARIUM. dominikańska biblioteka cyfrowa

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: XVIII w.

Liczba publikacji w kolekcji: 25

Najczęściej przeglądane

  1. Breviarium juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum auctoritate Apostolica approbatum et Vincentii Mariae Feretti [...] jussu editum. [761]
  2. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 4, Ab anno 1484 ad 1549 [731]
  3. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280 [615]
  4. Dni Roczne Swiętych, Błogosławionych, Wielebnych y Pobożnych Sług Boskich Zakonu Kaznodzieyskiego, S. Oyca Dominika, z Dyaryusza Xiędza Markiezego, Bzowiusza, ksiag, y innych autorow [...] z opisaniem kosciołow, y klasztorow Prowincyi Polskiey zebrane Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] do druku [...] podane [484]
  5. Świątnica Panska to iest Kościoł Boga w Troycy SS. iedynego z klasztorem WW. OO. Dominikanow w Krakowie, znacznemi świętych Pańskich relikwiami, kaplicami, ołtarzami, obrazami [...] przyozdobiona, wielkich w cnotę [...] licznych mężow maiąca [...] Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] Wypisana [...] [428]
  6. Zycie zachodnich kraiow apostoła, od Boku Chrystusowego legata, Apokaliptycznego Anioła, s. Wincentego Ferreryusza [390]
  7. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 2, Ab anno 1281 ad 1430 [379]
  8. [Życie i cuda św. Jacka Odrowąża] [359]
  9. Oekonomika ziemiańska generalna : Punktami Partykularnemi, Interrogatoryami Gospodarskiemi, Praktyką Miesięczną, Modelluszami albo Tabulami Arythmetycznemi Objasniona / przez Jakuba Kazumierza Haura [...] z Nowym przydatkiem Geometryi Gospodarskiey, napisaney od W. X. Marcina Bystryckiego [...]. Y teraz świeżo przydaney Geografii Polski przez W. X. Hołówkę [...] Przedrukowana [327]
  10. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 3, Ab anno 1430 ad 1484 [223]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...