polski   English  
 

ARMARIUM. dominikańska biblioteka cyfrowa

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: XVIII w.

Liczba publikacji w kolekcji: 25

Najczęściej przeglądane

  1. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 4, Ab anno 1484 ad 1549 [724]
  2. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Benedicti XIII, pontificis maximi, ejusdem Ordinis. T. 1, Ab anno 1215 ad 1280 [604]
  3. Dni Roczne Swiętych, Błogosławionych, Wielebnych y Pobożnych Sług Boskich Zakonu Kaznodzieyskiego, S. Oyca Dominika, z Dyaryusza Xiędza Markiezego, Bzowiusza, ksiag, y innych autorow [...] z opisaniem kosciołow, y klasztorow Prowincyi Polskiey zebrane Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] do druku [...] podane [480]
  4. Świątnica Panska to iest Kościoł Boga w Troycy SS. iedynego z klasztorem WW. OO. Dominikanow w Krakowie, znacznemi świętych Pańskich relikwiami, kaplicami, ołtarzami, obrazami [...] przyozdobiona, wielkich w cnotę [...] licznych mężow maiąca [...] Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] Wypisana [...] [417]
  5. Zycie zachodnich kraiow apostoła, od Boku Chrystusowego legata, Apokaliptycznego Anioła, s. Wincentego Ferreryusza [388]
  6. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 2, Ab anno 1281 ad 1430 [365]
  7. [Życie i cuda św. Jacka Odrowąża] [347]
  8. Oekonomika ziemiańska generalna : Punktami Partykularnemi, Interrogatoryami Gospodarskiemi, Praktyką Miesięczną, Modelluszami albo Tabulami Arythmetycznemi Objasniona / przez Jakuba Kazumierza Haura [...] z Nowym przydatkiem Geometryi Gospodarskiey, napisaney od W. X. Marcina Bystryckiego [...]. Y teraz świeżo przydaney Geografii Polski przez W. X. Hołówkę [...] Przedrukowana [312]
  9. Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum : sub auspiciis SS. D.N.D. Clementis XII, pontificis maximi [...]. T. 3, Ab anno 1430 ad 1484 [215]
  10. Życie cuda y dzieie kanonizacyi s. Jana Kantego [...] uroczystym ośmiodniem w [...] Krakowie roku [...] MDCCLXXV uwielbione, [...] wiekopomney pamięci podane [212]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...