Kolekcja

NIMOZ 2015

Kolekcja zawiera 11 ksiąg (15 dzieł). Część z nich zachowana jest w niezmienionej formie od XV w., co stanowi o ich niezwykłej wartości. Na wszystkich zachowane są oryginalne, XV-wieczne oprawy pochodzące z terenów Środkowej i Zachodniej Europy, a niektóre oprawy to dzieła rodzimych introligatorów, przede wszystkich mistrzów warsztatów krakowskich. Wśród prezentowanych inkunabułów znajdują się dzieła z zakresu teologii, prawa i gramatyki łacińskiej. Znaczną część stanowią zbiory kazań oraz homilii. Konserwację oraz digitalizację wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ochrona i Cyfryzacja Dziedzictwa Kulturowego - 03212/15/FPK/NIMOZ).

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji